Laboratuvar

İş Hijyeni

Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Ölçümleri
 • İş Yeri Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırma
 • Kişisel Toz Ölçümleri
 • İç Ortam Toz Ölçümleri ve Haritalandırma
 • İş Yeri Organik Gaz ve Buhar Ölçümleri
 • Aydınlatma Ölçümleri
 • Kişisel Titreşim Ölçümleri (Tüm Vücut)
 • Kişisel Titreşim Ölçümleri (El Kol)
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü

Emisyon ve İmisyon

Ölçümleri

 • Gravimetrik metot ile Dış Ortam Havasında PM[10] Ölçümleri
 • Gravimetrik Metot ile Çöken Toz Ölçümleri
 • Bacada Yanma Gazları Ölçümü (SO2,CO, O2, CO2, NO, NOx(NO, NO2),
 • Bacada Toz Ölçümü
 • İslilik Tayini
 • Nem Tayini
 • Hız Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşik (VOC) Örnekleme ve Analiz
 • Hava Kalitesi Modelleme Çalışmaları

Gürültü ve Titreşim

Ölçümleri

 • Planlanan Ve İşletmede Olan Tesisler İçin Akustik Gürültü Ölçümleri ve Modelleme
 • Maden Ocaklarından Kaynaklanan Çevresel Titreşim Ölçümleri
 • Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri
 • İşyerleri Rekreasyon ve Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri
 • Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu
 • Ses İzolasyonu Gürültü Ölçümü ve Hesaplanması
 • Eğlence Yerleri İçim Çevresel Gürültü Ölçümleri
 • Gürültü şikayetlerinin değerlendirilmesi ve raporlandırılması

SoundPlan Gürültü

Modelleme

 • Planlanan Ve İşletmede Olan Tesisler İçin Akustik Gürültü Ölçümleri ve Modelleme
 • Ses İzolasyonu ve Gürültü Modelleme Çalışmaları

AERMOD Modelleme

 • Meteorolojik Veri Set Hazırlama
 • TD6201 Dosyasını Hazırlama
 • *.SFC ve *.PFL Dosyalarını Hazırlama
 • Baca Kaynaklı Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
 • Alan Kaynaklı Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi
 • Kümülatif Etki Analizi
Loading